Kontakt

HANÁK s.r.o.
Chotčanská 1900/181
091 01 Stropkov

IČO: 36 503 959
IČ DPH: SK2021972084
Č.ú.: 0620833572/0900

Číslo zbrojnej licencie: CA 007405
E-mail: hanak@kalibersp.sk
Tel.: +421 905 754 948

Spoločnosť zapísaná v OR OS Prešov
oddiel: Sro, vložka č.: 16038/P

Kontaktujte nás

Predajňa Kaliber SP

Hviezdoslavova ul. 26/17, Stropkov – pri supermarkete Tesco Stropkov