ZATVORIŤ

Predaj zbraní a streliva

 

Predaj zbraní a streliva
Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 190 / 2003 Z. z.

§ 2 ods. 1 písm. g) strelivom náboj alebo nábojka; za strelivo sa považuje aj komponent streliva, písm h) komponentom streliva zápalka,
výmetová náplň alebo strela, ktoré sa používajú v zbraniach, § 14a Nesmie sa uzatvárať zmluva na diaľku,15a) ktorej predmetom je nákup a
predaj zbrane alebo streliva inej ako zbrane kategórie D, streliva pre zbraň kategórie D, hlavných častí a súčastí zbrane kategórie D, ak tento
zákon neustanovuje inak.

Predaj zbraní a streliva na diaľku

Podľa § 14a zákona o zbraniach a strelive v platnom znení sa nesmie uzatvárať zmluva na diaľku, ktorej predmet je nákup a predaj zbrane
alebo streliva, ak zákon neustanovuje inak. Zmluvy uzavierané na diaľku sa podľa § 9 zákona č. 108/2000 Z. z. o
ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov rozumie zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a
spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, ako je najmä
adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový katalóg, inzercia v tlači s formulárom objednávky, automatické telefónne
zariadenie, telefón, videofón, fax, videotext (mikropočítač a televízna obrazovka) s klávesnicou alebo obrazovkou reagujúcou na dotyk, rozhlas,
televízia pri predaji cez telefón alebo elektronická pošta. Podľa novelizovaného § 34 ods. 3 zákona o zbraniach a strelive však môže
zmluvu na diaľku uzatvárať držiteľ zbrojnej licencie, ktorej predmet je nákup a predaj zbrane alebo streliva, avšak len s iným držiteľom
zbrojnej licencie alebo inou osobou, ktorá je oprávnená v rámci svojej podnikateľskej činnosti na nákup a predaj zbraní a streliva.

Ak máte záujem o niektorý produkt, ktorý podlieha tomuto zákonu, kontaktujte svojho miestneho predajcu zbraní a streliva s požiadavkou, o
konkrétny tovar z našej ponuky.

Partneri

Poľovníctvo na blogu

NÁKUPNÝ KOŠÍK

ZATVORIŤ