Zbrane Flobert

Spôsob úpravy zbraní na flobert.

Úprava zbrane zo zbrane kalibru 22LR:

Úprava spočíva v skrátení nábojovej komory a vyvŕtaní odfukov. Takáto zbraň je vždy v kalibri 6mm flobert. Aby zbraň bola voľne predajná od 18 rokov, musí mať úsťovú kinetickú energiu max. 7,5J. Z tohto dôvodu je nutné do zbrane vyvŕtať odfuk, ktorý slúži na zníženie úsťovej kinetickej energie. V prípade, že to konštrukcia zbrane umožňuje, odfuk je skrytý v pažbení.

Úprava zbrane zo zbrane iného kalibru ako je 22LR:

Na flobert sa dajú upraviť aj zbrane napríklad v kalibroch 9×19, 7,62×39, 7,62×25, 223rem a iných. Tieto zbrane sa upravujú vždy len v kalibri 4mm flobert. Úprava spočíva vo vložení a upevnení 4mm hlavne do originálnej hlavne zbrane. Nakoľko zbrane v iných kalibroch ako je 22LR majú stredový zápal a flobertkový náboj má okrajový zápal, musí byť po vložení náboja 4mm flobert za tento náboj umiestnený prevodník zápalu zo stredu na okraj ( valček na fotografii).

Takéto zbrane sú jednoranové.

Zobrazených všetkých 7 výsledkov