Selier & Bellot

Sellier & Bellot

Kvalitné športové a lovecké strelivo.
Spoločnosť Sellier & Bellot oslavuje v tomto roku 190. výročie svojho založenia.

Od roku 1825, kedy Louis Sellier začal v Prahe výrobu perkusných zápaliek prešla spoločnosť dlhou a úspešnou históriou. V dnešnej dobe sa radí medzi najvýznamnejšie strojárenské firmy v Českej republike. Sellier & Bellot sa zaoberá  výskumom, výrobou, vývojom a predajom streliva a pyrotechnických výrobkov, špeciálnej techniky, náradia a meradiel, plniacich a ďalších špeciálnych strojov. Do neobvykle širokého sortimentu streliva patrí: brokové náboje, guľové náboje, pištoľové a revolverové náboje, náboje s okrajovým zápalom, vojenská munícia, komponenty. Na svoje si teda prídu poľovníci, športoví strelci aj všetci ostatní priaznivci streľby, pre ktoré sú náboje značky Sellier & Bellot zárukou kvality, presnosti, spoľahlivosti a bezpečnosti. Svetové renomé značky Sellier & Bellot umocňujú významné úspechy športových strelcov, ktorí tradične získavajú na vrcholných svetových súťažiach najvyššie ocenenie.

Sellier & Bellot a.s. vyrába širokú škálu pištoľových, guľových a brokových nábojov pre lov a šport. Pištoľové a revolverové náboje sú vyrábané v kalibroch od 6,35 Browning až po .45COLT. Môžu byť laborovaná s netoxickú zápalkou NONTOX. Ide o netoxickú, nekorosivní a neerozivní zápalkovú zlož, z ktorej boli odstránené ťažké kovy. Toto riešenie má spoločnosť patentovo chránené nielen v Českej republike, ale aj v Európe a USA. Široká škála kulovnicových nábojov je dodávaná v kalibroch od 17 Hornet až po 9,3 × 74R s možnosťou laborácie 10-tich typov striel pre lovecké použitie aj pre terčovú streľbu. Brokovnicové náboje Sellier & Bellot  sú vyrábané v kalibroch 12, 16, 20, 28 a 410. V ponuke je bezmála 100 rôznych variantov. Sa športové variantom týchto nábojov dosahujú naši reprezentanti špičkových výsledkov v najvyšších streleckých súťažiach. Sortiment uzatvárajú náboje s okrajovým zápalom a nábojky s okrajovým a stredovým zápalom.

Pre zaistenie kvality produktov Sellier & Bellot bol v spoločnosti v roku 1998 zavedený a realizovaný účinný systém manažérstva kvality. Tento systém je pravidelne posúdenie zhody s požiadavkami normy ISO 9001/2009 certifikačnou spoločnosťou.

Česká republika je členskou krajinou Bruselského konvencie a preto sú všetky náboje pre civilný trh konštruované, vyrábané a skúšané podľa noriem Medzinárodnej stálej komisie pre skúšky ručných palných zbraní (CIP) Náboje Sellier & Bellot  sú uvádzané na civilný trh po preskúšaní a obdržaní certifikátu o typovej kontrole streliva a v priebehu výroby podliehajú pravidelne preskúšavanie formou inšpekčných kontrol, aby bola zaistená zhoda s požiadavkami typu podľa CIP. Toto preskúšanie je zaisťované u Slovenského úradu pre skúšanie zbraní a streliva.

Prevažná časť produkcie Sellier & Bellot (viac ako 85%) sa exportuje a vedľa rozsiahleho civilného programu sa spoločnosť zaoberá špeciálnou produkciou pre ozbrojené zložky. Systém kvality bol preto rozšírený o splnenie špecifických požiadaviek uvádzaných vo štandardizačných dohodách a publikáciách NATO. V Českej republike sú tieto požiadavky formulované v Českých obranných štandardoch (ČOS). Zavádzanie, uplatňovanie a plnenie týchto štandardov je preverované audítormi Úradu pre obrannú štandardizáciu, katalogizáciu a štátne overovanie kvality Ministerstva obrany Českej republiky.

K novodobým míľnikom v dejinách spoločnosti patrí predovšetkým rok 2009, kedy sa vlastníkom Sellier & Bellot a.s. stala brazílska spoločnosť Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), ktorá je tiež známa pod značkou Magtech. Ďalším členom skupiny je nemecký výrobca MEN, celosvetovo uznávaný výrobca ZBRANÍ munície pre vojenský, policajné a komerčný trh. V roku 2014 sa stal členom koncernu CBC aj Brazílsky výrobca zbraní TAURUS. Vďaka spojeniu v jeden koncern sa uvedenej spoločnosti stali konkurencieschopnejšími a patrí tak k najväčším výrobcom na svete. Sellier & Bellot je správna voľba.

Zobrazujú sa výsledky 1–20 z 48