Weaver lišty

Weaver lišty

Prostredníctvom weaver lišty je možné na zbraň uložiť prakticky každý zameriavač. Waever lišta umožňuje veľmi rýchlo zdemontovať zameriavač zo zbrane a následne ho opätovne na zbraň umiestniť opätovne bez potreby opätovného nastrelenia.

Zobrazené všetky 3 výsledky

Zobrazené všetky 3 výsledky